Тристаен апартамент

Начална цена: 48030.40 лв. Покажи в EUR

80 кв.м., Стойките
РЕЗИДЪНС ХОТЕЛ, КОМПЛЕКС МАЛИНА, ЕТ. 4, АП. 32

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 20.12.2019 10:00
Публикувана на: 07.10.2019 08:33

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 69345.6.149.1.43 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стойките, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-8/16.02.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 80.25 кв.м. (осемдесет цяло и двадесет и пет квадратни метра), с адрес с. Стойките, ЕКАТТЕ 69345, РЕЗИДЪНС ХОТЕЛ, КОМПЛЕКС МАЛИНА, ЕТ. 4, АП. 32, с предназначение: Жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 69345.6.149.1.44, 69345.6.149.1.42, под обекта: 69345.6.149.1.32, 69345.6.149.1.33, над обекта: няма, разположен в пететажна сграда с идентификатор 69345.6.149.1, с площ от 801 кв.м. (осемстотин и един квадратни метра), с предназначение: Друг вид сграда за обитаване, построена в поземлен имот с идентификатор 69345.6.149 с площ от 1 999 кв.м. (хиляда деветстотин деветдесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, при граници и съседи на поземления имот: имоти с идентификатори: 69345.6.248, 69345.6.141, ведно с 11.06 кв.м. (единандесет цяло нула шест квадратни метра) от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3627
  • Продажба на МПС: 206
  • Продажба на имущество: 262