Парцел

Начална цена: 3060.00 лв. Покажи в EUR

629 кв.м., ДОБРИЧ

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 15.11.2019 08:30
Публикувана на: 07.10.2019 11:42

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Добрич, лозя „Алмалии“, с идентификатор 72624.900.70 /седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, нула, точка, седе, нула/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 629 /шестстотин двадесет и девет/ кв.м., при граници и съседи: 72624.900.67, 72624.900.68, 72624.900.69, 72624.900.72, 72624.900.71, 72624.900.392, ведно с построената в него Вилна сграда с идентификатор 72624.900.70.1 /седем, две, шест, две, четири, точка, девет, нула, нула, точка, седем, нула,едно/, със застроена площ от 16 /шестнадесет/ кв.м. Описание: Недвижимият имот се намира в гр. Добрич, местност ”Лозя-Алмалии”, отстоящ на 3000 м. от централната част на гр. Добрич. Наоколо са изградени еднофамилни къщи и вили. Достъпът до имота е по асфалтов път - Богдановски път, следва път с каменно трошена настилка в квартала, а подходът до имота е по полски път. Поземления имот граничи с обработваема земеделска земя и масив с лозови насаждения, ограден е с метална ограда - оградна мрежа на циментови стълбчета. Земята се обработва - засята е с лозови насаждения и лехи със зеленчуци, има овощни дръвчета - сливи, ябълка, череша. Дворното място е снабдено с ток, вода има в съседните имоти. Земята пред вилата е покрита с циментови пътеки. Сградата е масивна - бетонови основи, жб.плоча и колони. Покривната конструкция е дървен гредоред, покрит с керемиди; стени-тухлен зид. Вилната сграда се състои от избено помещение и етаж с едно помещение, има тераса на юг, без парапети. Подходът е по външни бетонови стълби, през тераса. Избата е със самостоятелен вход. Сградата е строена през 1995 г. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана, вписана в СВ - гр. Добрич, акт №145, том 2, дв.вх.рег.№5780/20.06.2011 г., наложена по настоящото изпълнително дело.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3658
  • Продажба на МПС: 243
  • Продажба на имущество: 276