Къща

Начална цена: 5960.00 лв. Покажи в EUR

112 кв.м., Свобода

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 15.11.2019 08:30
Публикувана на: 07.10.2019 12:40

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ (една втора) идеална част от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Свобода, община Добричка, с площ от 700 /седемстотин/ кв.м., включено в УПИ XVI /шестнадесети/ с планоснимачен № 158 /сто петдесет и осем/ в квартал 12 /дванадесет/ по уличния и дворищно – регулационен план на селото, утвърден със заповед № 2290/13.04.1953г., целият с площ 1340 /хиляда триста и четиридесет/ кв.м., при граници на УПИ: УПИ XVII-157, УПИ II-156, УПИ III-156, УПИ XV-155 и улица, ведно с построената в имота КЪЩА със застроена площ от 112 /сто и дванадесет/ кв.м., състояща се от две стаи, салон, лятна кухня и дюкян. Описание: Имотът се намира до центъра на с. Свобода. Дворното място е оградено с метална мрежа на колове, застроената земя не се обработва, лозе на 200 кв.м. - не се стопанисва. Сградата е едноетажна, масивна, бетонови основи, стени носещи и преградни – тухлени, покрив двускатен – дървена констукция, покрит с цигли, дограма дървена за прозорци и врати, на вратата от към улицата има метална решетка. Сградата се състои от дюкян, две стаи, салон и лятна кухня. Дюкяна е с под бетон, стени и таван – вароциментова мазилка. Жилищната част е с пробиви по покрива, прогнила дограма, пукнатини по външните стени, вследствие на теч от покрива. Сградата е снабдена с ел. и ВиК инсталации – прекъснати. Не се стопанисва и е в лошо състояние. Година на построяване – 1966 г. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана, вписана в СВ - гр. Добрич, акт №130, том 2, дв.вх.рег.№4331/07.06.2018 г. по изпълнително дело №20117370402810.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3658
  • Продажба на МПС: 243
  • Продажба на имущество: 276