Производствен имот

Начална цена: 36000.00 лв. Покажи в EUR

777 кв.м., ДОБРИЧ

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 15.11.2019 08:30
Публикувана на: 07.10.2019 13:39

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Добрич, бул. "Трети март" №102, с идентификатор 72624.633.42 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, три, три, точка, четири, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед КД-14-08-Д-887/15.08.2008 г. на началника на СГКК гр. Добрич, с площ от 2200 /две хиляди и двеста/ кв.м., а по документ за собственост с площ от 1878 /хиляда осемстотин седемдесет и осем/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за животновъдна ферма, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 633.10 /шест, три, три, точка, едно, нула/, при съседи: 72624.633.41, 72624.633.43, 72624.633.44 и 72624.369.19, ведно с изграденета в имота СГРАДА с идентификатор 72624.633.42.1 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, три, три, точка, четири, две, точка, едно/ с площ по документ за собственост от 777 /седемстотин седемдесет и седем/ кв.м., а съгласно скица – с площ от 471 /четиристотин седемдесет и един/ кв.м, брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда. Описание: Недвижимият имот се намира в промишлена зона „Запад“ гр. Добрич, в стопанския двор на бившата ОФ „Добрич-ступ“. Северните и западните стени на сградата служат за ограда на двора. Подът е бетон и се ползва като площадка. Сградата се състои от две просторни складови помещения, коридор между тях и сервизни помещения – съблекалня, баня и VVС. Двата склада и коридора сас със самостоятелни входове. Складът намиращ се в източната част на сградата е с вход откъм изтокл през метална портална врата, складът в западната част е с вход от юг. Подът във всички помещения е бетон, стени – тухлен зид с циментововарова мазилка, таванът е метална констукция с платна фазер. Сградата е снабдена с ел. енергия и водоподаване. Понастоящем се използва за складиране на храна за птици. Строителството е извършено през 1985 година. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: учредена Договорна ипотека, вписана в СВ - гр. Добрич, акт 50, том 4, дв.вх.рег.№10907/29.06.2005 г. за сумата от 90000 лв., Възбрана, вписана в СВ - гр. Добрич, акт №20, том 3, дв.вх.рег.№5887/24.06.2010 г. по изпълнително дело №20107370400500, Възбрана, вписана в СВ – гр. Добрич, акт №193, том 3, дв.вх.рег.№11796/26.10.2009 г. по изпълнително дело №20098100400317, Възбрана, вписана в СВ – гр. Добрич, акт 196, том 3, дв.вх.рег.№11804/26.10.2009 г. по изпълнително дело №20098100400316, Възбрана, вписана в СВ – гр. Добрич, акт №124, том 4, дв.вх.рег.№13963/10.12.2009 г. по изпълнително дело №20098110400650, Възбрана, вписана в СВ – гр. Добрич, акт №74, том 1, дв.вх.рег.№676/02.02.2010 г. по изпълнително дело №20098110400642, Възбрана, вписана в СВ – гр. Добрич, акт №77, том 1, дв.вх.рег.№679/02.02.2010 г. по изпълнително дело №20098110400641, Възбрана, вписана в СВ – гр. Добрич, акт №75, том 1, дв.вх.рег.№677/02.02.2010 г. по изпълнително дело №20098110400632, Възбрана, вписана в СВ – гр. Добрич, акт №76, том 1, дв.вх.рег.№678/02.02.2010 г. по изпълнително дело №20098110400630, Възбрана, вписана в СВ – гр. Добрич, акт №79, том 1, дв.вх.рег.№681/02.02.2010 г. по изпълнително дело №20098110400639, Възбрана, вписана в СВ – гр. Добрич, акт №80, том 1, дв.вх.рег.№693/02.02.2010 г. по изпълнително дело №20098110400640, Възбрана, вписана в СВ – гр. Добрич, акт №81, том 1, дв.вх.рег.№689/02.02.2010 г. по изпълнително дело №20098110400629, Възбрана, вписана в СВ – гр. Добрич, акт №78, том 1, дв.вх.рег.№680/02.02.2009 г. по изпълнително дело №20098110400292, Възбрана, вписана в СВ – гр. Добрич, акт №146, том 1, дв.вх.рег.№685/02.02.2010 г. по изпълнително дело №20108110400051.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3658
  • Продажба на МПС: 243
  • Продажба на имущество: 276