Къща

Начална цена: 7761.60 лв. Покажи в EUR

77 кв.м., Методиево

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 15.11.2019 08:30
Публикувана на: 07.10.2019 14:35

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Дворно място с площ от 1230 кв.м. /хиляда двеста и тридесет квадратни метра/, целият с площ от 1500 кв.м. /хиляда и петстотин квадратни метра/, представляващ УПИ ІV-29 /четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер двадесет и девети/ в квартал 32 /тридесет и втори/ по регулационния план на с. Методиево, общ. Добричка, обл. Добрич, при граници и съседи имоти: улица, УПИ VІ-30, УПИ VІІ-30, УХИ ІІІ-28, УПИ VІІІ-28, ведно с построената Масивна къща за живеене със застроена площ от 76.80 /седемдесет и шест цяло и осемдесет стотни/ квадратни метра, състояща се от две стаи, коридор, кухня и складово помещение, и стопанска постройка с площ от 83 /осемдесет и три/ квадратни метра. Описание: Имотът се намира в североизточния край на селото, на 350м. от центъра. Дворното място е с правилна трапецовидна форма, отградено от изток, откъм оградата с метална ограда – метални пана на метални коловое, а от останалите три страни 0 с метална мрежа на метални колове и бетонови сълбчета. Незастроената земя се обработва – лозе от 400 кв.м., зеленчуци и овощни дървета 10бр. - ябълки, орех, синя слива, жълта слива, череша, кайсия и круша. Пред жилищната сграда има бетонова площадка с площ 28,35 кв.м., а над нея – асма от 30 кв.м. на метална конструкция. Изградена е външна чешма с бетоново корито. Около жилищната сграда са оформени бетонови пътеки. Имотът е снабден с ток и вода, отпадните води се събират в две септични ями, едната – жилищната сграда и другата – за стопанската постройка. Сградите са построени през 1953г. Жилищната сграда е масивна, разположена в източния край на дворното място, с два входа от западната страна, с лице към улицата. Покривна конструкция – дървена, дръвен гредоред с цигли, под – бетон с циментова замаска, дограма – дървена единична. В кухнята има лята мивка и фаянс по стени. Стопанската постройка е разположена в северния край на дворното място, с вход от запад. Конструкция – масивна. Постройката е разделена на три помещения с преход и е предназначена за отглеждане на животни. Строена е през 1987г. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Договорна ипотека, вписана в СВ - гр. Добрич, акт№49, том 7, дв.вх.рег.№17769/19.12.2006г. за сумата от 25000 лв., Договорна ипотека, вписана в СВ - гр. Добрич, акт№146, том 2, дв.вх.рег.№5686/28.03.2008г. за сумата от 15000 лв., Договорна ипотека, вписана в СВ - гр. Добрич, акт№140, том 1, дв.вх.рег.№4873/31.03.2009г. за сумата от 30000 лв., Възбрана, вписана в СВ - гр. Добрич, акт №87, том 3, дв.вх.рег.№6564/16.07.2010г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3658
  • Продажба на МПС: 243
  • Продажба на имущество: 276