Къща

Начална цена: 64621.00 лв. Покажи в EUR

75 кв.м., Доспат
ул. "Александър Стамболийски" № 3

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Соня Георгиева Димитрова
Срок: от 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 26.11.2019 11:00
Публикувана на: 08.10.2019 10:27

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ ид.ч. (една втора идеална част) от първи и втори жилищни етажи, находящи се в сграда с идентификатор 23025.502.187.1 (две, три, нула, две, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, осем, седем, точка, едно) по кадастралната и кадастралните регистри на гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД - 18-35/15.06.2018 г.на Изпълнителния директор на АГКК, състояща се от два жилищни етажа плюс избен етаж, със застроена площ от 75 кв.м. (седемдесет и пет квадратни метра), с адрес на сградата: гр. Доспат, ул. "Александър Стамболийски" № 3, предназначение жилищна сграда - еднофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 23025.502.187 (две, три, нула, две, пет, точка, пет, нула, две, точка, едно, осем, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолян с площ от 594 кв.м. (петстотин деветдесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), при граници: имоти с идентификатори 23025.502.190, 23025.502.189, 23025.502.188, 23025.502.181, 23025.502.182, 23025.502.186, 23025.502.186, 23025.502.185 и 23025.502.7008 Забележка: Достъпът до продаваните идеални части е с отделен вход.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Локално отопление

ЧСИ

Име: Соня Георгиева Димитрова
Служебен номер: 917
Телефон: 030162087;030162093
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Соня Георгиева Димитрова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3952
  • Продажба на МПС: 253
  • Продажба на имущество: 294