Магазин

Начална цена: 83520.00 лв. Покажи в EUR

48 кв.м., ПЛОВДИВ
ул. Емил де Лавеле №2

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Бойка Георгиева Андреева
Срок: от 20.10.2019 до 20.11.2019
Обявяване на: 21.11.2019 16:00
Публикувана на: 08.10.2019 10:54

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.521.597.1.8 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет две едно, точка, пет девет седем, точка, едно, точка, осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.20019г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение – със Заповед № КД-14-16-1623/22.11.2012г. на Началник на СГКК-Пловдив, с административен адрес на имота: гр. Пловдив, район Централен, п.к. - 4000, ул. „Емил де Лавеле“ №2 (две), ет. 1 (първи), обект 1 (едно), който самостоятелен обект се намира в сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.521.597 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет две едно, точка, пет девет седем), с предназначение на самостоятелния обект: за Търговска дейност, с брой нива на обекта: 1 (едно), със застроена площ от 47.65кв.м. (четиридесет и седем цяло и шестдесет и пет стотни квадратни метра), при граници: на същия етаж – СОС с идентификатор 56784.521.597.1.10 и 56784.521.597.1.9, под обекта – няма, над обекта – СОС с идентификатор 56784.521.597.1.7, Ведно с прилежащи части: 1/9 (една девета) идеална част от общите части на сградата и 1/9 (една девета) идеална част от поземлен имот с идентификатор 56784.521.597 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет две едно, точка, пет девет седем) по Кадастралната карта и кадасатралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.20019г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр. Пловдив, район Централен, ул. „Емил де Лавеле“ №2 (две), с площ: 172кв.м. (сто седемдесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10метра), стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 625, квартал 78 по плана на ЦГЧ, парцел: ІІ-625, при съседи – ПИ с идентификатори: 56784.521.1240, 56784.521.1379, 56784.521.596.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Бойка Георгиева Андреева
Служебен номер: 908
Телефон: 032 280 290
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пловдив, гр. Пловдив, ул. Алцеко №14, ет. 5, офис №13
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Бойка Георгиева Андреева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3952
  • Продажба на МПС: 253
  • Продажба на имущество: 294