Гараж

Начална цена: 17000.00 лв. Покажи в EUR

23 кв.м., ПЛОВДИВ
ул. полк. САВА МУТКУРОВ № 77, ет. -1, гараж 2

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Ангел Николов Ангелаков
Срок: от 12.10.2019 до 12.11.2019
Обявяване на: 13.11.2019 14:30
Публикувана на: 08.10.2019 11:16

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.838.1.26 /пет шест седем осем четири точка пет нула шест точка осем три осем точка едно точка две шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със заповед: КД-14-16-1744/22.10.2013 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – ПЛОВДИВ, с площ по схема: 22.91 /двадесет и две цяло и деветдесет и една стотни/ кв.м, а по акт за собственост 19.42 /деветнадесет цяло и четиридесет и две стотни/ кв. м.; с адрес на имота: гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, п.к. 4000, ул. полк. САВА МУТКУРОВ № 77, ет. -1, гараж 2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.506.838; предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда; брой нива на обекта: 1, ведно със 0.94% /нула цяло деветдесет и четири стотни процента/ идеални части от общите части на сградата; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.506.838.1.25, 56784.506.838.1.32, 56784.506.838.1.27 под обекта: няма, над обекта: няма;

ЧСИ

Име: Ангел Николов Ангелаков
Служебен номер: 826
Телефон: 032 625 993
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Райко Даскалов №10, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ангел Николов Ангелаков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3598
  • Продажба на МПС: 249
  • Продажба на имущество: 294