Други

Начална цена: 76000.00 лв. Покажи в EUR

3220 кв.м., Хисаря
Урегулиран поземлен имот (УПИ) 25-9-железарски цех, целият с площ от 3220 кв.м., в масив 78 по плана на ЕООД „Крепост“-гр.Хисаря, одобрен със заповед № РД-06-398/30.12.1999г на кмета на община Хисаря

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Людмила Тодорова Мурджанова
Срок: от 13.10.2019 до 13.11.2019
Обявяване на: 14.11.2019 12:00
Публикувана на: 08.10.2019 12:29

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЖЕЛЕЗАРСКИ ЦЕХ - обособена част от „Крепост“ ЕООД, представляващ ПИ 25-9(железерски цех), масив 78 по ЗРП „Крепост“ ЕООД. Недвижимият имот е урегулиран поземлен имот (УПИ) 25-9-железарски цех, целият с площ от 3220 кв.м., в масив 78 по плана на ЕООД „Крепост“-гр.Хисаря, одобрен със заповед № РД-06-398/30.12.1999г на кмета на община Хисаря, ведно с построената в него едноетажна масивна стопанска сграда (желизарски цех) със застроена площ от 1110 кв.м.и павилион с площ от 42кв.м., при граници на урегулирания поземлен имот: от север и запад-улици, от изток- УПИ 25-8-котелно и от юг-земеделски земи, ведно с всички подобрения и приращения в гореописания недвижим имот. Към датата на описа в гореописания поземлен имот не съществуват сгради. Има фундамент и основи на съществувалия железарски цех.

ЧСИ

Име: Людмила Тодорова Мурджанова
Служебен номер: 819
Телефон: 032 - 624161
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Фредерик Жолио Кюри №18, ет.2, офис 10А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Людмила Тодорова Мурджанова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3526
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 298