Къща

Начална цена: 89600.00 лв. Покажи в EUR

611 кв.м., Раковски
кв. "Генерал Николаево", ул. "Капитан Райчо" 20

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Константин Михайлов Павлов
Срок: от 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 12.11.2019 16:00
Публикувана на: 08.10.2019 14:43

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИМОТ № 501.1773 (петстотин и едно точка хиляда седемстотин седемдесет и три), за който е образуван УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ XIV – 1773 (парцел четиринадесети отреден за имот планоснимачен номер хиляда седемстотин седемдесет и три), в квартал 55 (петдесет и пети), по ПУП на гр. Раковски, одобрен с Решение № 88 от 06.07.2004 г. на Общински съвет Раковски, целият застроен и незастроен, с площ от 611 кв.м. (шестстотин и единадесет квадратни метра), по скица, който е отреден за жилищно застрояване, а по предходен титул за собственост от 560 кв.м. (петстотин и шестдесет квадратни метра), ведно с построените в същия имот двуетажна масивна жилищна сграда, отразена в скицата под № 501.1773.1 (петстотин и едно точка хиляда седемстотин седемдесет и три точка едно), със застроена площ от 93 кв.м. (деветдесет и три квадратни метра), както и гараж, отразен в скицата, като масивна сграда под № 501.1773.3 (петстотин и едно точка хиляда седемстотин седемдесет и три точка три), със застроена площ от 28 кв.м. (двадесет и осем квадратни метра), при граници на същия по скица: улица, имот № 501.1772 – поземлен имот, имот № 501.1765 – поземлен имот, имот № 501.1764 – поземлен имот и имот № 501.1774 – поземлен имот, както и всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в имота.

ЧСИ

Име: Константин Михайлов Павлов
Служебен номер: 824
Телефон: 032 650 651, 0885 899 850, 0885 899 851
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, Кантора-бул. "Шести септември" 219, ет. 3-5, офис-ул. Йоаким Груев No41, ет.1, о
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://www.kpavlov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Константин Михайлов Павлов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3526
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 298