Земеделска земя

Начална цена: 35245.74 лв. Покажи в EUR

565 кв.м., Резбарци
местността "Клиса Дору"

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Росен Росенов Сираков
Срок: от 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 12.11.2019 09:05
Публикувана на: 08.10.2019 14:58

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

НИВА, цялата с площ 0.565 /нула цяло петстотин шестдесет и пет хилядни/ дка, 8 /осма/ категория, находяща се в местността "Клиса Дору", представляваща поземлен Имот с кадастрален №013003 /нула тринадесет хиляди и три/ по плана за земеразделяне на землището на село Резбарци, ЕКАТТЕ - 62445 /шестдесет и две хиляди четиристотин четиридесет и пет/, обл. Кърджали, при граници: местен път с кадастрален №013002 на Община Кърджали; населено място с кадастрален №013005 на кметство село Резбарци - землищна граница; населено място с кадастрален № 012003 на Община Кърджали. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 34 245,74 /ТРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ ДВЕСТА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТ ЛВ. И СЕДЕМДЕСЕТ И ЧЕТИРИ СТ./ ЛЕВА /80 % ОТ НОВАТА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЧСИ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНИ ПИСМЕНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ 2 ВЕЩИ ЛИЦА, ОТРАЗЕНИ В ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.

ЧСИ

Име: Росен Росенов Сираков
Служебен номер: 812
Телефон: 0361 – 62112; 0 886 - 560 860
E-mail: [email protected]
Адрес: Кърджали, бул. България No47,ет.4,офис 39
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://www.rosen-sirakov.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Росен Росенов Сираков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3769
  • Продажба на МПС: 247
  • Продажба на имущество: 323