Двустаен апартамент

Начална цена: 21226.40 лв. Покажи в EUR

65 кв.м., СЛИВЕН
кв. "Стоян Заимов", бл. 92, вх. "А", ет. 3, ап. 9

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 19.11.2019 15:30
Публикувана на: 08.10.2019 15:11

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

2/3 /ДВЕ ТРЕТИ/ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.562.57.1.9 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и две точка петдесет и седем точка едно точка девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД 18-31/19.04.2006г. на Изп. директор на АК, с административен адрес: гр. Сливен, кв. "Стоян Заимов", бл. 92 /деветдесет и втори/, вх."А" ет.3 /три/, ап.9 /девет/; разположен в сграда № 1 /едно/, в поземлен имот с идентификатор № 67338.562.57 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и две точка петдесет и седем/; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта 1/едно/; ниво: 1 /едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.562.57.1.8; под обекта: 67338.562.57.1.6; над обекта: 67338.562.57.1.12; стар идентификатор: няма; който недвижим имот по документ за собственост представлява: АПАРТАМЕНТ, находящ се в гр. Сливен, кв."Стоян Заимов", представляващ апартамент № 9, на 3 етаж, в жилищна сграда-блок № 92, вход "А", построена върху държавна земя, състоящ се от две стаи и кухня, със застроена площ 64,84 кв.м. /шестдесет и четири цяло осемдесет и четири стотни квадратни метра/, при съседи: север - свободна площ, юг - свободна площ и ап.8, изток - стълбище и ап.8, запад - вх."Б", отгоре - ап.12, отдолу - ап. 6, ВЕДНО С ПРИЛЕЖАЩОТО ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/, с полезна площ от 3,82 кв.м. /три цяло осемдесет и две стотни квадратни метра/, при граници: север - мазе 10, юг - тротоар, изток - коридор, запад - абонатно.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3523
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 303