Земеделска земя

Начална цена: 161.44 лв. Покажи в EUR

300 кв.м., Миладиново
местност „ТАФТАЛЪК”

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Росен Росенов Сираков
Срок: от 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 12.11.2019 10:00
Публикувана на: 08.10.2019 15:51

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

VІІІ имот: 1/5 /една пета/ идеална част от: Нива от 1.501 дка /един дка и петстотин и един кв.м./, находяща се в землището на с.Миладиново, ЕКАТТЕ 48074, Община Кърджали, девета категория, местност „ТАФТАЛЪК”, имот №063008 по плана за земеразделяне, при граници /съседи/: №000345 Пасище, мера на Кметство Миладиново №065001 Нива на наследниците на Ахмед Ибрямов Османов №000344 Пасище, мера на Кметство Миладиново №000300 Полски път на Кметство Миладиново По кадастрална карта – Поземлен имот с идентификатор № 48074.63.8 НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 161,44 /сто шестдесет и един лв. и четиридесет и четири ст./ ЛЕВА /80 % ОТ 1/5 ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ЦЕЛИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЧСИ И ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНО ПИСМЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ, ОТРАЗЕНО В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.

ЧСИ

Име: Росен Росенов Сираков
Служебен номер: 812
Телефон: 0361 – 62112; 0 886 - 560 860
E-mail: [email protected]
Адрес: Кърджали, бул. България No47,ет.4,офис 39
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://www.rosen-sirakov.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Росен Росенов Сираков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3523
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 303