Земеделска земя

Начална цена: 2672.00 лв. Покажи в EUR

1000 кв.м., Пчеларово
местността "Узун чаир"

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Росен Росенов Сираков
Срок: от 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 12.11.2019 10:25
Публикувана на: 08.10.2019 16:13

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ІV имот: НИВА с площ 1,000 /един/ дка, пета категория, находяща се в землището на с.Пчеларово, общ. Черноочене, обл:Кърджали, в местността "Узун чаир", представляваща поземлен имот № 043027 /нула четиридесет и три хиляди и двадесет и седем/ по картата на възстановената собственост на землището, при граници: поземлен имот; № 43034, представляващ нива, записана на Кметство с.Пчеларово; поземлен имот № 164, представляващ полски път, записан на Кметство с.Пчеларово; поземлен имот № 43025, представляващ нива, записана на Георги Янев Георгиев; поземлен имот № 43030, представляващ друга селищна територия на Кметство с.Пчеларово. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 2 672,00 /ДВЕ ХИЛЯДИ ШЕСТОТИН СЕДЕМДЕСЕТ И ДВА/ ЛЕВА /80 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНО В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.

ЧСИ

Име: Росен Росенов Сираков
Служебен номер: 812
Телефон: 0361 – 62112; 0 886 - 560 860
E-mail: [email protected]
Адрес: Кърджали, бул. България No47,ет.4,офис 39
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://www.rosen-sirakov.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Росен Росенов Сираков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3523
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 303