Тристаен апартамент

Начална цена: 57497.40 лв. Покажи в EUR

48 кв.м., КЪРДЖАЛИ
ул.”Васил Априлов” №1, бл. ГУСВ

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Росен Росенов Сираков
Срок: от 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 12.11.2019 10:30
Публикувана на: 08.10.2019 16:18

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 40909.108.244.1.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, общ.Кърджали, обл.Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-66/18.10.2006г./18.10.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр.Кърджали, п.к. 6600, ул.”Васил Априлов” №1, бл. ГУСВ, вх.В, ет.3, ап.39. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 40909.108.244. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 96,16кв.м. Прилежащи части: таванско помещение №43 със застроена площ 12,36 кв.м., избено помещение №34 със застроена площ 8,25 кв.м., както и 8,034% идеални части от общите части на блока и 9,034% идеални части от отстъпеното право на строеж. Ниво:1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 40909.108.244.1.38. Под обекта: 40909.108.244.1.36. Над обекта: 40909.108.244.1.42. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 57 497,40 /ПЕТДЕСЕТ И СЕДЕМ ХИЛЯДИ ЧЕТИРИСТОТИН ДЕВЕТДЕСЕТ И СЕДЕМ ЛВ. И ЧЕТИРИДЕСЕТ СТ./ ЛЕВА /90 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 80 % ОТ ½ ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ЦЕЛИЯ НЕДВИЖИМИ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЧСИ И ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНО ПИСМЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ, ОТРАЗЕНО В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.

ЧСИ

Име: Росен Росенов Сираков
Служебен номер: 812
Телефон: 0361 – 62112; 0 886 - 560 860
E-mail: [email protected]
Адрес: Кърджали, бул. България No47,ет.4,офис 39
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://www.rosen-sirakov.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Росен Росенов Сираков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3846
  • Продажба на МПС: 253
  • Продажба на имущество: 324