Магазин

Начална цена: 20430.00 лв. Покажи в EUR

51 кв.м., КЪРДЖАЛИ
кв. "Възрожденци", бул. "Христо Ботев" № 40

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Росен Росенов Сираков
Срок: от 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 12.11.2019 10:35
Публикувана на: 08.10.2019 16:22

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Търговски обект с идентификатор на самостоятелен обект в сграда № 40909.116.232.1.21 по КККР, с административен адрес: гр.Кърджали, п.к.6600, кв.Възрожденци, бул.Христо Ботев № 40, ет.-1, състоящ се от търговска зала и санитарно помещение, със застроена площ на обекта в размер на 50.57 кв.м., ведно с припадащите се 3.06% идеални части, от общите части на сградата и правото на строеж върху 50.57 кв. м. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 40909.116.232.1.21 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и шестнадесет, точка, двеста тридесет и две, точка, едно, точка, двадесет и едно/ в гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18 66 / 18.10.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр. Кърджали, п.к. 6600, кв. "Възрожденци", бул. "Христо Ботев" № 40, ет. 1 /минус едно/, обект търговски. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлени имоти с идентификатори 40909.116.232, 40909.116.233. Предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 50,57 кв.м. Прилежащи части: 3,06%ид.части от общите части на сградата и правото на строеж върху 50,57кв.м. Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма; Под обекта: няма.Над обекта: 40909.116.232.1.16; НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 20 430,00 /ДВАДЕСЕТ ХИЛЯДИ ЧЕТИРИСТОТИН И ТРИДЕСЕТ/ ЛЕВА /90 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 80 % ОТ НОВАТА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ, ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/

ЧСИ

Име: Росен Росенов Сираков
Служебен номер: 812
Телефон: 0361 – 62112; 0 886 - 560 860
E-mail: [email protected]
Адрес: Кърджали, бул. България No47,ет.4,офис 39
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://www.rosen-sirakov.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Росен Росенов Сираков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3846
  • Продажба на МПС: 253
  • Продажба на имущество: 324