Земеделски имот

Начална цена: 47376.00 лв. Покажи в EUR

4272 кв.м., Съдиево
Стопански двор

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 15.11.2019 10:30
Публикувана на: 09.10.2019 08:25

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000322 /триста двадесет и две/ по картата на възстановената собственост на землището на с. Съдиево, ЕКАТТЕ 70487, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с площ 4,272 дка /четири декара и двеста седемдесет и два квадратни метра/, трета категория, с начин на трайно ползване: "СТОПАНСКИ ДВОР", при граници: имот № 000323 – местен път на ДПФ-МЗХ, имот № 000321 – стопански двор на "А.П.П. Зоохранинвест" ЕООД, имот № 000268 – напоителен канал на МЗГ-ХМС, имот № 000319 – стопански двор на "А.П.П. Зоохранинвест", имот № 000324 – пасище, мера на Община Нова Загора, имот № 000075 – път IV кл. на Община Нова Загора, ВЕДНО с находящата се в имота: СГРАДА ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ /ХАЛЕ ЗА РЕМОНТ НА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ/ с площ от 737,00 кв.м. /седемстотин тридесет и седем квадратни метра/ по скица издадена от ОСЗ – гр. Нова Загора, а по документ за собственост с площ от 732,00 кв.м. /седемстотин тридесет и два квадратни метра/.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3523
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 303