Къща

Начална цена: 77565.60 лв. Покажи в EUR

81 кв.м., ПЛЕВЕН
ул. Д-р Г. М. Димитров № 36а

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Виктор Людмилов Стоянов
Срок: от 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 05.12.2019 10:00
Публикувана на: 09.10.2019 08:33

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ /една втора/ идеална част от поземлен имот, находящ се в гр.Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен с адрес: ул.“Д-р Г. М. Димитров“ № 36-а /тридесет и шест-а/- бивша ул.“Никола Гигенски“, представляващ поземлен имот с идентификатор: 56722.656.239 /пет, шест, седем, две, две, точка, шест, пет, шест, точка, две, три, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-56/18.09.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10m), стар идентификатор кв. 561 /петстотин шестдесет и едно/ № 716 /седемстотин и шестнадесет/, с площ от 468.00 кв.м. /четиристотин шестдесет и осем/, а по доказателствен нотариален акт с площ от 500.00 кв.м./петстотин/, при съседи съгласно скица: обекти с идентификатори: 56722.656.240, 56722.656.238, 56722.656.237, 56722.656.236, 56722.656.251, 56722.656.321, а съгласно нотариален акт – ул “Г.М.Димитров“, ул „Добри Чинтулов“, Здравка Николова Ганчева и др., Веска Ганчева Симеонова и Петко Петков, заедно с построената в същия поземлен имот СГРАДА с идентификатор №56722.656.239.1 /пет, шест, седем, две,две, точка, шест,пет, шест, точка, две, три, девет, точка, едно/, със застроена площ от 81.00 кв.м. /осемдесет и един/, брой етажи - 2 /два/, предназначение – жилищна сграда - еднофамилна, конструкция - масивна с частични стоманобетоннни елементи. Върху имота полза на „Юробанк и еф джи“ АД има учредена договорна ипотека вписана на 31.03.2008г. в СВ Плевен, вх.рег.№31/31.03.2008г. Том 3, акт №99/2008г., дв.вх.рег.№5050/31.03.208г., която е подновена/новирана с вх. № 2282 и дв.вх. № 2277 от 13/03/2018г., акт том 3, акт номер 59 върху имота има вписана възбрана в полза на Юробанк България АД в СВ Плевен вх.рег.№14344/05.12.2017, том 4 акт 108/2017г. дв.вх.рег. №14313/05.12.2017г. по и.д. 20179060401189 по описа на ЧСИ Виктор Стоянов, вписано подновяване на договорна ипотека в СВ – Плевен, в полза на „Юробанк България“ АД, дв.вх.рег. № 2277 от 13/03/2018г.

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Виктор Людмилов Стоянов
Служебен номер: 906
Телефон: 064 977 826
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Плевен, ул. "Димитър Константинов" № 27, ет. 5, офис 508
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Виктор Людмилов Стоянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3658
  • Продажба на МПС: 243
  • Продажба на имущество: 276