Производствен имот

Начална цена: 101991.60 лв. Покажи в EUR

1126 кв.м., СМОЛЯН
ул. Дунав

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 17.12.2019 10:00
Публикувана на: 09.10.2019 15:54

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.912.327 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-14/10.05.2005г. На Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Смолян, ул. Дунав, с площ 1126 кв.м / хиляда сто двадесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, при граници и съседи на поземления имот: 67653.912.457, 67653.912.326, 67653.912.458, ВЕДНО с построените в имота: ЕДНОЕТАЖНА ПРОМИШЛЕНА СГРАДА- ДЪРВОДЕЛСКИ ЦЕХ с идентификатор 67653.912.327.1, с площ 487 кв.м /четиристотин осемдесет и седем квадратни метра/; ЕДНОЕТАЖНА ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 67653.912.327.2, с площ 62 кв.м /шестдесет и два квадратни метра/ и ЕДНОЕТАЖНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА с идентификатор 67653.912.327.3, с площ 39 кв.м / тридесет и девет квадратни метра/.

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3230
  • Продажба на МПС: 234
  • Продажба на имущество: 291