Търговски имот

Начална цена: 40271.04 лв. Покажи в EUR

37 кв.м., СЛИВЕН
ул. Лъдженска № 4, ет. 0, обект 5

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
Срок: от 12.10.2019 до 12.11.2019
Обявяване на: 13.11.2019 16:00
Публикувана на: 09.10.2019 16:10

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.549.23.1.5 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин четиридесет и девет точка двадесет и три точка едно точка пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, находящ се в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.549.23 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин четиридесет и девет точка двадесет и три/, находящ се в гр. Сливен, ул. „Лъдженска“ № 4, ет.0, обект 5, целият с площ 37.00 кв.м. /тридесет и седем квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор № 67338.549.23.1.6 и самостоятелен обект с идентификатор № 67338.549.23.1.7, под обекта – няма, над обекта – самостоятелен обект с идентификатор № 67338.549.23.1.1, ведно с прилежащите: складово помещение с площ 18.58 кв.м. /осемнадесет цяло и петдесет и осем стотни квадратни метра/, при граници: изток – гараж № 3, запад – гараж № 2, север – стълбище, юг – разделителен зид, както и ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от абонатна, цялата с площ 54.87кв.м. /петдесет и четири цяло и осемдесет и седем стотни квадратни метра/, при граници: изток – външен зид, запад – общо помещение, север – избено помещение на Христо Христов, юг – разделителен зид, заедно с отстъпеното право на строеж върху поземления имот.

ЧСИ

Име: Павел Иванов Георгиев
Служебен номер: 837
Телефон: 044 633049
E-mail: [email protected]
Адрес: Сливен, ул. Д-р Константин Стоилов No1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Павел Иванов Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3523
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 303