Тристаен апартамент

Начална цена: 150400.00 лв. Покажи в EUR

118 кв.м., ПЛОВДИВ
ул."Богомил"80,ет.7,ап.А11

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Константин Михайлов Павлов
Срок: от 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 12.11.2019 15:00
Публикувана на: 09.10.2019 16:13

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

30/260 /тридесет върху двеста и шейсет/ идеални части от Поземлен имот с идентификатор 56784.523.1245 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин двадесет и три, точка хиляда двеста четиридесет и пет/,гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Пловдив, район Централен, ул. „ Богомил “ № 80, с площ от 233 кв.м /двеста и тридесет и три квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до10 м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план:1245, квартал 486 по плана на Трета градска част, парцел:II–1245, при съседи:56784.523.1246,56784.523.9607, 56784.523.1247, 56784.523.1249, 56784.523.1244. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.523.1245.1.11 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин двадесет и три, точка хиляда двеста четиридесет и пет, точка едно, точка единадесет/, гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Пловдив, район Централен, ул. „ Богомил “ № 80, ет.7, ап.А11, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.523.1245, с предназначение на самостоятелния обект:Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1/едно/, с площ от 118.29 кв.м /сто и осемнадесет цяло и двадесет и девет стотни свадратни метра/, прилежащи части: изба № 11-4.11. кв.м, 10.72% идеални части от общите части на сградата,при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 56784.523.1245.1.12, под обекта - 56784.523.1245.1.10 и 56784.523.1245.1.9 и над обекта – няма, а съгласно нотариален акт за собственост имотите представляват:30/260 / тридесет върху двеста и шейсет/ идеални части от дворно място, с административен адрес:гр.Пловдив, ул. „ Богомил“ № 80, цялото с площ от 260 кв.м / двеста и шейсет квадратни метра/, представляващо УПИ II – 1245, в квартал 486 по плана на Трета градска част на гр.Пловдив, при граници и съседи на парцела: от север – ул. „ Богомил“, от изток – УПИ III – 1244, от юг – УПИ XIV-1247 и от запад – УПИ I-1246, АПАРТАМЕНТ А11 / буква А единадесет/, разположен на мансарден етаж във въведена в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-96/14.06.2005г на ДНСК – Пловдив, шестетажна жилищна сграда, построена в горепосочения УПИ, със застроена площ на апартамента 118.29 кв.м /сто и осемнадесет цяло и двадесет и девет стотни квадратни метра/, състоящ се от входно антре, дневна, кухня-бокс, две спални, две тераси, баня, тоалетна и покрита покривна тераса, при съседи на апартамента:от север – ул. „ Богомил“, от изток – УПИ III – 1244, от юг – открит паркинг, от запад – стълбище, асансьор и апартамент А12, отдолу – апартамент А9 и отгоре – покрив, ведно с 10.72 % идеални части от общите части на сградата, ЗАЕДНО с изба № 11 /единадесет/, с площ от 4.11 кв.м, при съседи на избата:изба № 12, коридор и контур на сградата, построена в УПИ II – 1245, в квартал 486 по плана на Трета градска част на гр.Пловдив, при съседи на парцела:от север – ул. „ Богомил“, от изток УПИ III – 1244, от юг – УПИ XIV-1247 и от запад – УПИ I-1246

ЧСИ

Име: Константин Михайлов Павлов
Служебен номер: 824
Телефон: 032 650 651, 0885 899 850, 0885 899 851
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, Кантора-бул. "Шести септември" 219, ет. 3-5, офис-ул. Йоаким Груев No41, ет.1, о
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://www.kpavlov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Константин Михайлов Павлов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3526
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 298