Земеделска земя

Начална цена: 184.68 лв. Покажи в EUR

1100 кв.м., Славяново
м. Селска ряка

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Захари Георгиев Запрянов
Срок: от 13.10.2019 до 13.11.2019
Обявяване на: 14.11.2019 10:00
Публикувана на: 09.10.2019 16:27

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67101.131.10 /шестдесет и седем хиляди сто и едно точка, сто тридесет и едно точка, десет/ с. Славяново, общ. Харманли, обл. Хасково, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-345/06.02.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност „СЕЛСКА РЯКА“, площ: 1100 кв.м. /хиляда и сто квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 4 /четвърта/, стар идентификатор: няма, номер по предходния план: 131010 /сто тридесети и една хиляди и десет/, съседи: 67101.131.12; 67101.131.11; 67101.131.9; 67101.131.15

ЧСИ

Име: Захари Георгиев Запрянов
Служебен номер: 875
Телефон: 038 - 626 444
E-mail: [email protected]
Адрес: Хасково, ул. Преслав No28, ет.4
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Захари Георгиев Запрянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3579
  • Продажба на МПС: 237
  • Продажба на имущество: 270