Етаж от къща

Начална цена: 23392.00 лв. Покажи в EUR

86 кв.м., ХАРМАНЛИ
ул. Дунав № 2, ет. 2, ап. 2

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Захари Георгиев Запрянов
Срок: от 13.10.2019 до 13.11.2019
Обявяване на: 14.11.2019 10:40
Публикувана на: 09.10.2019 16:44

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77181.12.261 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно точка дванадесет точка двеста шестдесет и едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед: РД-18-9/23.03.2006г. на ИД на АК, гр. София; последно изменение: няма; адрес на ПИ: гр. Харманли, п.к. 6450, ул.”Дунав” № 2 /две/; площ: 450кв.м. /четиристотин и петдесет квадратни метра/; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно застрояване: Ниско застрояване/до 10 м/; стар идентификатор: няма; номер на предходен план: 2238/две хиляди двеста тридесет и осем/, квартал: 21 /двадесет и едно/, парцел: 24 /двадесет и четири/; при граници и съседи: 77181.12.262, 77181.12.263, 77181.12.406, 77181.12.260, 77181.12.251, съгласно СКИЦА № 15-18773/07.02.2014г. на СК – Хасково, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 77181.12.261.1.2 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно точка дванадесет точка двеста шестдесет и едно точка едно точка две/ по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-9/23.03.2006г. на ИД на АК гр. София, последно изменение със заповед: няма, с адрес: гр. Харманли, п.к. 6450, ул.”Дунав” № 2 /две/, етаж 2 /две/, апартамент 2 /две/, самостоятелният обект попада в сграда с идентификатор № 77181.12.261.1 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно точка дванадесет точка двеста шестдесет и едно точка едно/, в поземлен имот с идентификатор № 77181.12.261 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно точка дванадесет точка двеста шестдесет и едно/, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/; с площ 86.00кв.м. /осемдесет и шест квадратни метра/, ниво: 1 /едно/, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: идентификатор № 77181.12.261.1.1; над обекта: няма, съгласно Схема № 15-18810/07.02.2014г. на СК-Хасково, като при извършения опис се установи, че имота е жилищен, засаден с трева и с оформени каменни пътеки. Апартаментът е свътрешно стълбище, като входът е от първия етаж на сградата, дограма на прозорците - ПВЦ, подова настилка – ламинат, стени боя и тапет

ЧСИ

Име: Захари Георгиев Запрянов
Служебен номер: 875
Телефон: 038 - 626 444
E-mail: [email protected]
Адрес: Хасково, ул. Преслав No28, ет.4
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Захари Георгиев Запрянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3846
  • Продажба на МПС: 253
  • Продажба на имущество: 324