Парцел

Начална цена: 24624.00 лв. Покажи в EUR

900 кв.м., Проглед
местност Томов чучур

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 10.11.2019 до 10.12.2019
Обявяване на: 11.12.2019 10:00
Публикувана на: 10.10.2019 08:11

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58517.35.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Проглед, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-1/20.01.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 900 кв. м. (деветстотин квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, находящ се в землището на с. Проглед, ЕКАТТЕ 58517, общ. Чепеларе, обл. Смолян, местност Томов чучур, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 58517.35.29, 58517.35.31, 58517.102.94, 58517.35.27, 58517.35.28, 58517.209.1, поземленият имот е образуван от поземлен имот с идентификатор 58517.35.12, с площ на целия имот от 10423 кв.м. (десет хиляди четиристотин двадесет и три квадратни метра), съгласно Заповед № 94-В-90/18.04.2006 г. на Кмета на Община Чепеларе.

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3230
  • Продажба на МПС: 234
  • Продажба на имущество: 291