Земеделска земя

Начална цена: 27906.48 лв. Покажи в EUR

9000 кв.м., ЛОВЕЧ
гр. Ловеч, местност " Маданското "

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 29.10.2019 до 29.11.2019
Обявяване на: 02.12.2019 14:00
Публикувана на: 10.10.2019 10:07

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.248.30 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, двеста четиридесет и осем, точка, тридесет) по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Ловеч, Община Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-10 от 17.04.2007г. на Изп. Директор на АГКК, в землището на гр. Ловеч, Община Ловеч, местност „МАДАНСКОТО” с площ от 9000 кв.м. (девет хиляди квадратни метра), с трайно предназначение на територията: горска и начин на трайно ползване: ДРУГ ВИД ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРА, при съседи: 43952.248.31; 43952.122.4; 43952.248.29; 42952.129.5; 43952.248.32.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 531/16

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Toни Тодоров, тел. 0879 634 661,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3579
  • Продажба на МПС: 237
  • Продажба на имущество: 270