Земеделска земя

Начална цена: 1152.00 лв. Покажи в EUR

4697 кв.м., БЕРКОВИЦА
местност "Козяк"

Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
ЧСИ: Мая Цветанова Иванова
Срок: от 15.10.2019 до 15.11.2019
Обявяване на: 16.11.2019 09:30
Публикувана на: 10.10.2019 10:19

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03928.230.132 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, обл. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Берковица, местност “Козяк”, площ: 4697 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид нива; Категория на земята при неполивни условия: 8, номер по предходен план: 03928.230.132, Съседи: 03928.230.77; 03928.230.133, 03928.230.157, 03928.237.8, 03928.237.52.

ЧСИ

Име: Мая Цветанова Иванова
Служебен номер: 748
Телефон: 096 - 305205
E-mail: [email protected]
Адрес: Монтана, бул. Трети март 68
Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Мая Цветанова Иванова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3846
  • Продажба на МПС: 253
  • Продажба на имущество: 324