Заведение

Начална цена: 172800.00 лв. Покажи в EUR

56 кв.м., СОФИЯ
гр.София, ул.„д-р Йордан Йосифов” №11

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Никола Костадинов Попов
Срок: от 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 12.11.2019 09:00
Публикувана на: 10.10.2019 10:23

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ – ПИЦИ, (преди преустройството представляващо магазин №2 /две/), разположено на партерния етаж, на кота 0,00 (нула) метра, в жилищната сграда със смесени функции, подземни гаражи, фитнес и магазин, с административен адрес: ул.„д-р Йордан Йосифов” №11 (единадесет), със застроена площ от 55,75 (петдесет и пет цяло и седемдесет и пет стотни) кв. метра, състоящо се от зала за посетители, бар, санитарен възел, включващ два броя тоалетни и преддверие и открита тераса, с площ от 40,46 (четиридесет цяло и четиридесет и шест стотни) кв. метра, при съседи: стълбищна клетка, помещение за гл. ел. табло, фитнес, двор, двор, абонатна и улица „д-р Йордан Йосифов”, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата, съставляващ урегулиран поземлен имот VІ-1422 (шести за имот с планоснимачен номер хиляда четиристотин двадесет и две), от квартал 112 (сто и дванадесет), по плана на град София, местността „Студентски град”, целият с площ от 734 (седемстотин тридесет и четири) кв. метра, при съседи: урегулиран поземлен имот VІІ-2933 (седми за имот с планоснимачен номер две хиляди, деветстотин тридесет и три), урегулиран поземлен имот ІІІ (трети) – за ЖС, КОО, озел. и трафопост, урегулиран поземлен имот ІІ (втори) – за ЖС, обществено обслужване, урегулиран поземлен имот І-980 (първи за имот с планоснимачен номер деветстотин и осемдесет) и улица „д-р Йордан Йосифов”.

ЧСИ

Име: Никола Костадинов Попов
Служебен номер: 847
Телефон: 02 – 9631026; 0877 661120
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. Лавеле 8, ет.2
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Никола Костадинов Попов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3762
  • Продажба на МПС: 247
  • Продажба на имущество: 323