Земеделска земя

Начална цена: 196.62 лв. Покажи в EUR

3500 кв.м., Слатина
с. Слатина, общ. Ловеч, местност " Мазърскотоо "

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 29.10.2019 до 29.11.2019
Обявяване на: 02.12.2019 14:00
Публикувана на: 10.10.2019 10:28

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/12 ид.ч. /една дванадесета идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67218.151.15 (шестдесет и седем хиляди двеста и осемнадесет, точка, сто петдесет и едно, точка, петнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Слатина,Община Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-49 от 20.03.2008 г. на Изп. директор на АГКК, в землището на с. Слатина, Община Ловеч, местност "МАЗЪРСКОТО", с площ от 3500 кв. м. (три хиляди и петстотин квадратни метра) с трайно предназначение на територията: горска и начин на трайно ползване: ШИРОКОЛИСТНА ГОРА, при съседи: 67218.151.16; 67218.151.19; 67218.151.8; 67218.151.9; 67218.151.10; 67218.151.11.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 531/16

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Toни Тодоров, тел. 0879 634 661,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3952
  • Продажба на МПС: 253
  • Продажба на имущество: 294