Други

Начална цена: 17840.00 лв. Покажи в EUR

214 кв.м., ВАРНА
гр. Варна, ул. Др. А Железкова № 42

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Христо Василев Георгиев
Срок: от 13.10.2019 до 13.11.2019
Обявяване на: 14.11.2019 09:00
Публикувана на: 10.10.2019 10:50

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

214.31 кв.м. идеални части от Поземлен имот с идентификатор 10135.2559.236; гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. / 14.10.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: КД-14-03-635/03.06.2010 г. / 03.06.2010г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - ВАРНА; Адрес на поземления имот: гр. Варна, район Приморски, п.к. 9000, ул. Д-р Анастасия Железкова № 42; Площ: 665 кв.м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Високо застрояване (над 15 м); Съседи: 10135.2559.204, 10135.2559.203

ЧСИ

Име: Христо Василев Георгиев
Служебен номер: 892
Телефон: 052/633-197
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, район "Одесос", ул. "Бачо Киро" № 1, ет.1, обект I.1, сграда 1
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://hristogeorgiev.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Христо Василев Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3658
  • Продажба на МПС: 243
  • Продажба на имущество: 276