Парцел

Начална цена: 56300.40 лв. Покажи в EUR

333 кв.м., ЗЛАТОГРАД
ул. "К. Фердинандов" № 8

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Здравка Костадинова Тонева
Срок: от 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 22.11.2019 11:00
Публикувана на: 10.10.2019 10:55

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 31111.35.724 /три, едно, едно, едно, едно, точка, три, пет, точка, седем, две, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-75/15.07.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издаден заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян, ул. „К. Фердинандов“ № 8, с площ: 333 кв. м. /триста тридесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: 31111.35.232, номер по предходен план: квартал: 134 /сто тридесет и четвърти/, парцел: ІV – 748, ВЕДНО с построената в поземления имот СГРАДА с идентификатор 31111.35.724.1 /три, едно, едно, едно, едно, точка, три, пет, точка, седем, две, четири, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-75/15.07.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издаден заповед за изменение в КККР, адрес на сградата: гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян, ул. „К. Фердинандов“ № 8, с площ 61 кв. м. /шестдесет и един квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор: 31111.35.232.1, номер по предходен план: няма, при граници и съседи на поземления имот: 31111.35.723, 31111.35.329, 31111.35.233, 31111.35.759.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Здравка Костадинова Тонева
Служебен номер: 916
Телефон: 0879 99 88 80 0301 621 21
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, бул. България №20А, вх.А, ет.5, оф.12
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Здравка Костадинова Тонева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3523
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 303