Земеделска земя

Начална цена: 4649.04 лв. Покажи в EUR

4438 кв.м., Радювене
с. Радювене, общ. Ловеч, местност " Гюргевец "

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 29.10.2019 до 29.11.2019
Обявяване на: 02.12.2019 14:00
Публикувана на: 10.10.2019 12:47

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 69523.312.58 (шестдесет и девет хиляди петстотин двадесет и три, точка, триста двадесет и пет, точка, петдесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радювене, Община Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-74 от 30.11.2007 г. на Изп. директор на АГКК, в землището на гр. Ловеч, Община Ловеч, местност "ГЮРГЕВЕЦ", с площ 4438 кв. м. (четири хиляди четиристотин тридесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: горска и начин на трайно ползване: ШИРОКОЛИСТНА ГОРА, шеста категория, при съседи: 69523.312.57; 69523.312.36; 69523.312.59; 69523.312.56; 69523.312.55.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 531/16

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Toни Тодоров, тел. 0879 634 661,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3684
  • Продажба на МПС: 244
  • Продажба на имущество: 265