Земеделска земя

Начална цена: 1209.60 лв. Покажи в EUR

1000 кв.м., Радювене
с. Радювене, общ. Ловеч, местност " Фарфалийското "

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 29.10.2019 до 29.11.2019
Обявяване на: 02.12.2019 14:00
Публикувана на: 10.10.2019 13:18

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 69523.520.56 (шестдесет и девет хиляди петстотин двадесет и три, точка, петстотин и двадесет, точка, петдесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радювене, общ. Ловеч, обл. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-74/30.11.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, находящ се в местност "ФАРФАЛИЙСКОТО", с площ 1000 (хиляда) кв. м., трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: широколистна гора, при съседи на имота, имоти с идентификатори: 69523.520.55; 69523.520.178; 69523.520.57; 69523.520.94.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 531/16

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Toни Тодоров, тел. 0879 634 661,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3579
  • Продажба на МПС: 237
  • Продажба на имущество: 270