Земеделска земя

Начална цена: 540.00 лв. Покажи в EUR

1500 кв.м., Драгановци

Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
ЧСИ: Ивайло Илиев Илиев
Срок: от 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 05.12.2019 12:00
Публикувана на: 10.10.2019 14:01

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

1.ИМОТ № 087019 в землището на село Драгановци, ЕКАТТЕ 23159, община Габрово; Площ на имота - 1,500 декара; Начин на трайно ползване - Нива; Категория на земята при неполивни условия - пета; Имoтът се намира в местността "Копакът", при граници и съседи: имот № 087018 - Нива - Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 001117 - Полски път на Община Габрово; имот № 087012 - Нива на наследници на Иван Атанасов и имот № 087010 - нива на Иван Петков Вълчев Н А Ч А Л Н А Ц Е Н А : 540 лв. / петстотин и четиридесет лева / 2.Поземлен имот с идентификатор 23159.87.5, намиращ се в с. Драгановци, общ. Габрово, обл. Габрово, местност: КОПАКЪТ. Площ: 1800кв. м . Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия: 5. Стар идентификатор: няма. номер по предходен план: 087005. Съседи: 23159.87.4, 23159.87.113, 23159.87.6, 23159.87.16 Н А Ч А Л Н А Ц Е Н А : 648лв. / шестстотин четиридесет и осем лева / 3.Поземлен имот с идентификатор 23159.87.15, намиращ се с. Драгановци, общ. Габрово, обл. Габрово: местност КОПАКЪТ площ: 1199 кв. м. . Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия: 5. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 087015. Съседи: 23159.87.648, 23159.87.16, 23159.87.14, 23159.87.117 Н А Ч А Л Н А Ц Е Н А 432 лв. / четиристотин тридесет и два лева / 4Поземлен имот с идентификатор 23159.78.6, намиращ се в с. Драгановци, общ. Габрово, обл. Габрово, местност: ЗЛИ ДОЛ .Площ: 722 кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива,. Категория при неполивни условия: 4. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 078006. Съседи: 23159.78.2, 23159.78.3, 23159. 78.4, 23159.78.5, 23159.250.302,23159.78.7, 231259.85.259, 23159.78.1 Н А Ч А Л Н А Ц Е Н А : 260 лв. / двеста и шестдесет лева / 5.Поземлен имот с идентификатор 23159.57.4, намиращ се в с. Драгановци, общ. Габрово, обл. Габрово, местност: СЕЛОТО. Площ: 766 кв. м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия:6. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 057004. Съседи: 23159.57.7, 23159.57.5, 23159.56.643, 23159.57.3 Н А Ч А Л Н А Ц Е Н А 276 лв. / двеста седемдесет и шест лева / Имотите се продават поотделно.

ЧСИ

Име: Ивайло Илиев Илиев
Служебен номер: 735
Телефон: 066-99 00 22; 066-99 05 99
E-mail: [email protected]
Адрес: Габрово, бул. Априлов No46, ет.7
Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ивайло Илиев Илиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3744
  • Продажба на МПС: 246
  • Продажба на имущество: 287