Офис

Начална цена: 94867.20 лв. Покажи в EUR

58 кв.м., ВАРНА
ул. "Г. Бенковски" 90

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Станимира Костова - Данова
Срок: от 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 12.11.2019 11:20
Публикувана на: 10.10.2019 14:07

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1503.207.6.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-98/10.11.2008 г. на Изп. директор на АГКК, последно изменение в КККР, с адрес на имота: гр. Варна, ул. „Г. Бенковски" №90, на ет.5, обект оф.15, самостоятелния обект се намира в сграда №6, разположена в гореописания поземлен имот с идентификатор 10135.1503.207, предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива на обекта: 1, с площ: 58 кв.м. със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.1503.207.6.14, подобекта: 10135.1503.207.6.11, над обекта: 10135.1503.207.6.18, ведно с прилежащите части: 3.4315 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, в което е построена сградата, самостоятелния обект е преобразуван от следния недвижим имот, представляващ по предходен акт за собственост: ОФИС № 1 /едно/ на пети етаж в сградата, която ше бъде построена в описаното по-горе дворно място, със застроена площ от 154.35 /сто петдесет и четири пяло тридесет и пет стотни/ кв. метра, състоящ се от: офис помещение, две тоалетни, две тераси, при граници: ул. Г. Бенковски, ул. Кракра. УПИ № X- 6. вътрешен двор. офис № 2. коридор, стълбище, ведно с припадащите му се 8.90063 % /осем цяло деветдесет хиляди шестдесет и три стохилядни процента/ или 28.29 /двадесет и осем цяло двадесет и девет стотни/ кв. метра идеални части от общите части на сградата, както и 8.5932 % /осем цяло пет хиляди деветстотин тридесет и две десетохилядни процента/ идеални части от правото на строеж върху описаното дворно място;

ЧСИ

Име: Станимира Костова - Данова
Служебен номер: 718
Телефон: 052 630140
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, ул."Воден" №7
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Станимира Костова - Данова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3658
  • Продажба на МПС: 243
  • Продажба на имущество: 276