Двустаен апартамент

Начална цена: 12322.08 лв. Покажи в EUR

59 кв.м., Крушари
ул.Девети септември, блок № 2, ет.1

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Диляна Георгиева Илиева - Костадинова
Срок: от 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 12.11.2019 10:00
Публикувана на: 10.10.2019 14:23

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40097.501.616.2.1 /четири, нула, нула, девет, седем, точка, пет, нула, едно, точка, шест, едно, шест, точка, две, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Крушари, общ.Крушари, обл.Добрич, одобрени със Заповед РД-18-92/19.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес по акт за собственост: с.Крушари, ул. „Девети септември“ № 10 /десет/, жилищна сграда блок "Б", вх.А, ет. 1/първи/, адрес по актуална скица: с.Крушари, ул. „Девети септември“, блок № 2 /две/, ет.1 /първи/, състоящ се от две стаи, коридор, кухня и баня, със застроена площ от 59.30 /петдесет и девет цяло и тридесет стотни/ кв.м, като самостоятелният обект се намира в сграда № 2/ две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 40097.501.616, ведно с прилежащо Таванско помещение № 1 /едно/ с площ от 14.79 /четиринадесет цяло и седемдесет и девет стотни/ кв.м и Избено помещение № 1 /едно/ с площ от 14.84 /четиринадесет цяло и осемдесет и четири стотни/ кв.м, както и 10.316 % /десет цяло триста и шестнадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 40097.501.616.2.2, под обекта: няма, над обекта: 40097.501.616.2.4.

ЧСИ

Име: Диляна Георгиева Илиева - Костадинова
Служебен номер: 901
Телефон: 058 870040
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Добрич, ул. Даме Груев №2А, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Диляна Георгиева Илиева - Костадинова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3658
  • Продажба на МПС: 243
  • Продажба на имущество: 276