Жилищна сграда

Начална цена: 72240.00 лв. Покажи в EUR

116 кв.м., ПОМОРИЕ
гр.Поморие, п.к. 8200, ул. “Велико Търново” № 29

Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
ЧСИ: Ивелина Борисова Божилова
Срок: от 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 12.11.2019 10:00
Публикувана на: 10.10.2019 14:42

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57491.502.113 /петдесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и едно, точка, петстотин и две, точка, сто и тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, общ.Поморие, обл.Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-5794/08.08.2017г. на Началник на СГКК-Бургас, с адрес на поземления имот: гр.Поморие, п.к. 8200, ул. “Велико Търново” № 29, с площ 220 кв.м. /а съгласно приложен изпълнителен лист: 215 кв.м./, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Високо застрояване /над 15 м./, номер по предходен план: 709, квартал: 60, парцел: 7, при съседи: 57491.502.112, 57491.502.108, 57491.502.114, 57491.502.514, ведно с изградената в имота СГРАДА с идентификатор 57491.502.113.1 /петдесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и едно, точка, петстотин и две, точка, сто и тринадесет, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, общ.Поморие, обл.Бургас одобрени със Заповед № РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителен Директор на АГКК, застроена площ от 116 кв.м./сто и шестнадесет квадратни метра/, с адрес на сградата гр.Поморие, п.к. 8200, ул. “Велико Търново” № 29, предназначение: Жилищна сграда-многофамилна, брой надземни етажи: 2, брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, СГРАДАТА е разположена в поземлен имот с идентификатор 57491.502.113 /петдесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и едно, точка, петстотин и две, точка, сто и тринадесет/.

ЧСИ

Име: Ивелина Борисова Божилова
Служебен номер: 800
Телефон: 056 – 820080; 0 889 - 441 017
E-mail: [email protected]
Адрес: Бургас, ул. Иван Шишман No4, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ивелина Борисова Божилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3579
  • Продажба на МПС: 237
  • Продажба на имущество: 270