Парцел

Начална цена: 146808.00 лв. Покажи в EUR

2425 кв.м., СОФИЯ
гр. София, в.з. "Малинова долина - Бункера 3-ти етап"

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Милен Иванов Бъзински
Срок: от 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 15.11.2019 11:00
Публикувана на: 10.10.2019 15:18

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.София, Столична община- район „Витоша“, съставляващ поземлен имот с планоснимачен № 570 (петстотин и седемдесет), масив 018, парцел 019, с площ от 2425 кв. м. (две хиляди четиристотин двадесет и пет квадратни метра) по нотариален акт, а по скица с площ 2423 кв. м. (две хиляди четиристотин двадесет и три квадратни метра), който имот попада в кадастрален лист 772 (седемстотин седемдесет и две), планоснимачен район „в.з. Малинова долина- Бункера 3-ти (трети) етап“, съгласно скица на имот от цифровия кадастър на Столична община, в неурегулирана територия, при граници (съседи) на имота по скица: имот без посочен планоснимачен номер, имот без посочен планоснимачен номер, имот с планоснимачен № 517 (петстотин и седемнадесет), имот без планоснимачен номер , имот с планоснимачен № 564 (петстотин шестдесет и четири) и имот без посочен планоснимачен номер, идентичен с ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.2047.2093 (шест осем едно три четири точка две нула четири седем точка две нула девет три) по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-3/11.01.2011г./11.01.2011г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, адрес на поземления имот: гр.София, район Витоша, местност БАНИЩЕ, при съседи: 68134.2047.2092, 68134.2047.2166, 68134.2047.2094, 68134.2047.2128, 68134.2047.2158.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.

Повече информация и снимки на www.MilenBazinski.com
Лице за контакт в кантората - Деница Минева, тел. 0877 726 137,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Милен Иванов Бъзински
Служебен номер: 838
Телефон: 02 439 76 20, 02 9 888 037
E-mail: [email protected]
Адрес: София, бул. Витоша № 10, eт.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milenbazinski.com
Виж всички активни обяви за имоти на Милен Иванов Бъзински

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3846
  • Продажба на МПС: 253
  • Продажба на имущество: 324