Парцел

Начална цена: 34893.00 лв. Покажи в EUR

552 кв.м., Добринище

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Александър Борисов Цанковски
Срок: от 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 15.11.2019 15:00
Публикувана на: 10.10.2019 15:34

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1. Поземлен имот с идентификатор: 21498.351.674, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/ с площ от 552кв.м., ЕКАТТЕ: 21498, в кадастрален район: 351, по кадастралната карта на гр. Добринище. Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 1185 и 1200, квартал: 81, парцел: ІІІ Съседи: 21498.351.559; 21498.351.513; 21498.351.515; 21498.351.510; Адрес на поземления имот: гр. Добринище, ул. „Еделвайс“ Описание по стар идентификатор: НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ ПАРЦЕЛ ІІІ, имот с пл.№1200 и 1185, кв.81 по ПУП на гр. Добринище, общ. Банско, с площ за имота от 552,00кв.м., по скица от АГКК – Благоевград, при съседи: УПИ ІV, УПИ І, УПИ ІІІ“а“ и улица. Подробно описание на Поземлен имот с идентификатор: 21498.351.674: Поземления имот е с неправилна форма с лека денивелация посока – север. По имотни граници имота не е ограничен и няма изградени трайни огради. От север имота граничи с ул. „Еделвайс”. Имота не е застроен и необработваем, като частично се е залесил с широколистна растителност. В близост до имота има Ел. и ВиК мрежи. Същият се намира в строителните граници на гр. Добринище в южната му част. Достъпът до имота се осъществява по черен път. Начална цена 34 893лв./тридесет и четири хиляди осемстотин деветдесет и три лева./ Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

ЧСИ

Име: Александър Борисов Цанковски
Служебен номер: 701
Телефон: 073 - 831138
E-mail: [email protected]
Адрес: Благоевград, ул."Христо Татарчев"№38, вх.А, ет.1, ап.1А
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://tsankovski.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Александър Борисов Цанковски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3766
  • Продажба на МПС: 230
  • Продажба на имущество: 278