Паркомясто

Начална цена: 9544.00 лв. Покажи в EUR

13 кв.м., СОФИЯ

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Мариян Николов Петков
Срок: от 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 12.11.2019 10:00
Публикувана на: 10.10.2019 15:35

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

12.50/1991.43 /дванадесет цяло и петдесет стотни върху хиляда деветстотин деветдесет и едно цяло и четиридесет и три стотни/ идеални части от подземен паркинг, разположен в сутерена на “Жилищна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи” с идентификатор 68134.1606.681.1 /шест осем едно три четири точка едно шест нула шест точка шест осем едно точка едно/, находяща се в Поземлен имот с идентификатор 68134.1606.681 /шест осем едно три четири точка едно шест нула шест точка шест осем едно/, с адрес на имота: гр. София, район Студентски, бул. „Симеоновско шосе“ № 51, с площ на целия подземен паркинг, съгласно таблица за площообразуване от 1991.43 / хиляда деветстотин деветдесет и едно цяло и четиридесет и три стотни/ квадратни метра, която площ е формирана от площта на всяко от находящите се в подземния паркинг 54 /петдесет и четири/ броя паркоместа заедно с общите части, прилежащи към паркоместата, който подземен паркинг представлява Самостоятелен обект с идентификатор 68134.1606.681.1.80 /шест осем едно три четири точка едно шест нула шест точка шест осем едно точка едно точка осем нула/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед№ РД 18-38/10.07.2012 г. на Изпълнителни директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район Студентски, бул. „Симеоновско шосе“ № 51, ет. -1 /минус едно/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1606.681 /шест осем едно три четири точка едно шест нула шест точка шест осем едно/, с предназначение: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, с площ по кадастрална схема няма данни, със съседни самостоятелни обекти съгласно кадастрална схема: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: 68134.1606.681.1.71, 68134.1606.681.1.75, 68134.1606.681.1.72, 68134.1606.681.1.76, 68134.1606.681.1.77, 68134.1606.681.1.78, 68134.1606.681.1.79, 68134.1606.681.1.7, на които идеални части съответства ползването (по смисъла на чл.32 от Закона за собствеността) на реални части от подземния гараж, обозначени на арх. проект като: ПАРКОМЯСТО № 32 /тридесет и две/, находящо се в сутерена на секция "А" на сградата, с площ на паркомястото 12.50 / дванадесет цяло и петдесет стотни/ кв. метра, при съседи: маневрена улица, паркомясто № 31 /тридесет и едно/, двор и паркомясто № 33 /тридесет и три/, ЗАЕДНО С 1.54% /едно цяло и петдесет и четири стотни върху сто/ идеални части от общите части на подземния гараж, равняващи се на 18.14 /осемнадесет цяло и четиринадесет стотни/ кв. метра/;

ЧСИ

Име: Мариян Николов Петков
Служебен номер: 851
Телефон: 02 – 9873804; 0895 770 288
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. Неофит Рилски № 43
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.marlex-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Мариян Николов Петков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3846
  • Продажба на МПС: 253
  • Продажба на имущество: 324