Други

Начална цена: 163200.00 лв. Покажи в EUR

324 кв.м., Равда
УЛ. СИНЕВА № 1, ЕТ. -1

Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
ЧСИ: Трифон Димитров Димитров
Срок: от 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 15.11.2019 14:00
Публикувана на: 10.10.2019 15:52

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 61056.501.413.2.46 (шест, едно, нула, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, четири, едно, три, точка, две, точка, четири, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-58/16.04.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със Заповед № КД-14-02-95/23.01.2013г. на Началника на СГКК – гр.Бургас, с адрес: с.Равда, п.к. 8221, ул. „Синева“ № 1 (едно), ет. -1 (минус едно), обект обсл., който самостоятелен обект се намира в сграда № 2 (две), разположена в поземлен имот с идентофокатор 61056.501.413 (шест, едно, нула, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, четири, едно, три), с предназначение на самостоятелния обект – друг вид самостоятелен обект в сграда, на две нива, с площ от 323,60 кв.м.(триста двадесет и три цяло и шестдесет стотни квадратни метра), при граници на самостоятелния обект ниво първо: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – няма, при граници на самостоятелния обект ниво второ: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – 61056.501.413.2.1, 61056.501.413.2.2, 61056.501.413.2.3, 61056.501.413.2.4, 61056.501.413.2.5, 61056.501.413.2.6, 61056.501.413.2.7, 61056.501.413.2.8, 61056.501.413.2.9 61056.501.413.2.10, ведно с прилежащи части 16,80 кв.м. (шестнадесет цяло и осемдесет стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена

ЧСИ

Име: Трифон Димитров Димитров
Служебен номер: 801
Телефон: 056 530012
E-mail: [email protected]
Адрес: Бургас, ул.Александровска №82, вх.В, ет.2, ап.8
Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Трифон Димитров Димитров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3684
  • Продажба на МПС: 244
  • Продажба на имущество: 265