Заведение

Начална цена: 166080.00 лв. Покажи в EUR

224 кв.м., Равда
УЛ. ОГОСТА № 6, ЕТ. - 1

Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
ЧСИ: Трифон Димитров Димитров
Срок: от 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 15.11.2019 14:15
Публикувана на: 10.10.2019 15:55

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 61056.501.306.1.38 ( шест, едно, нула, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, три, нула, шест, точка, едно, точка, три, осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-58/16.04.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със Заповед № КД-14-02-418/13.03.2012г. на Началника на  СГКК – гр.Бургас, с адрес: с.Равда, п.к. 8221, ул. „Огоста“ № 6 (шест), ет. -1 (минус едно), обект рест., който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 61056.501.306 ( шест, едно, нула, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, три, нула, шест) с предназначение на самостоятелния обект – за обществено хранене, на две нива, с площ от 224,18 (двеста двадесет и четири цяло и осемнадесет стотни квадратни метра), при граници на самостоятелни обект ниво първо: на същия етаж – 61056.501.306.1.37, 61056.501.306.1.39, под обекта – няма, над обекта – 61056.501.306.1.37, при граници на самостоятелния обект ниво второ: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – 61056.501.306.1.2, 61056.501.306.1.5, 61056.501.306.1.6, 61056.501.306.1.1, ведно с прилежащите части 45,19 кв.м. (четиридесет и пет цяло и деветнадесет стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата  и от правото на строеж върху терена и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 61056.501.306.1.39 ( шест, едно, нула, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, три, нула, шест, точка, едно, точка, три, девет), по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-58/16.04.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със Заповед № КД-14-02-418/13.03.2012г. на Началника на  СГКК – гр.Бургас, с адрес: с.Равда, п.к. 8221, ул. „Огоста“ № 6 (шест), ет. -1 (минус едно), обект перал., който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 61056.501.306 ( шест, едно, нула, пет, шест, точка, пет, нула, едно, точка, три, нула, шест) с предназначение на самостоятелния обект – за обслубваща дейност за битови услуги, на едно ниво, с площ от 54,50 кв.м. (петдесет и четири цяло и петдесет стотни квадратни метра), при граници на самостоятелни обект: на същия етаж – 61056.501.306.1.38 под обекта – няма, над обекта – няма, ведно с прилежащи части 10,99 кв.м. (десет цяло деветдесет и девет стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена;

ЧСИ

Име: Трифон Димитров Димитров
Служебен номер: 801
Телефон: 056 530012
E-mail: [email protected]
Адрес: Бургас, ул.Александровска №82, вх.В, ет.2, ап.8
Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Трифон Димитров Димитров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3578
  • Продажба на МПС: 237
  • Продажба на имущество: 270