Склад

Начална цена: 9596.00 лв. Покажи в EUR

21 кв.м., Банско

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Александър Борисов Цанковски
Срок: от 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 15.11.2019 13:00
Публикувана на: 10.10.2019 16:18

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

3). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.11.97.1.24, представляващ: Друг вид самостоятелен обект в сграда, с площ от 20,85кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.97, в сграда: 02676.11.97.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.97.1.23, Под обекта: няма, Над обекта: 02676.11.97.1.27, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото. Адрес на имота: гр. Банско, м. Грамадето, ул. „Кралев двор“, №4, ет.-1 Описание по стар идентификатор: НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ Друг вид самостоятелен обект в сграда с площ от 20,85кв.м., находящ се в СУТЕРЕНА в секция Б, разположен на коти -3,24м и -3,26м, с обща застроена площ от 339,15 кв.м., състоящ се от: подземен паркинг с 10 паркоместа с обща площ от 327,26кв.м., склад с обща площ от 8,91 кв.м. и технически помещения, обслужващи сградата, представляваща ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ – Секция „Б“, за която има издаден Констативен акт – Образец №15 на 24.08.2007г. с обща застроена площ на сградата от 330,75 кв.м. и с обща разгъната застроена площ от 1 709,93 кв.м., която сграда е изградена на основание Разрешение за строеж №48/09.03.2006г., издадено от Главния архитект на Община Банско и Инвестиционни проекти, одобрени на 01.03.2006г. от Главния архитект на Община Банско, в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен №011023, находящ се в землището на гр. Банско, местност „Грамадето“, Община Банско, Област Благоевград, целият с площ от 715 кв.м., при граници на имота съгласно документ за собственост: земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот с планоснимачен №011024 и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ. Подробно описание на самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.97.1.24 Състои се от склад със санитарен възел. Склада е с под – теракота, стени – H =1,20м. – фаянс, а останалата част и тавана - гипсокартон, шпакловка и латекс. Санитарния възел е с под - теракота, стени - частично H =1,20м. – фаянс, а останалата част и тавана – гипсокартон, частично шпакловка и латекс. Входна врата – алуминиева. Вътрешна врата към санитарния възел – немонтирана и неналична. В обекта има изградени ел. и ВИК инсталации. Достъпът до обекта се осъществява от самостоятелен обект с идентификатор №02676.11.97.1.23 Забележка: Гореописаните обекти са изградени в жилищна сграда едно и жилищна сграда две, изградени на сключено застрояване и представляващи четириетажни масивни сгради с покрив масивна конструкция със стоманобетонни, греди колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. За сградите има издадено Разрешение за ползване № СТ-12-21 от 14.01.2009г. Покривът е скатен с керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация, на първо ниво – облицовка с камък а останалата част – частично дървена обшивка, частично минерална мазилка. Същите се намират в широк център на гр. Банско в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Сградите се намират в непосредствена близост през улица с хотел ТАМПЛИЕР. Начална цена 9 596лв./девет хиляди петстотин деветдесет и шест лева./

ЧСИ

Име: Александър Борисов Цанковски
Служебен номер: 701
Телефон: 073 - 831138
E-mail: [email protected]
Адрес: Благоевград, ул."Христо Татарчев"№38, вх.А, ет.1, ап.1А
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://tsankovski.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Александър Борисов Цанковски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3658
  • Продажба на МПС: 243
  • Продажба на имущество: 276