Магазин

Начална цена: 27138.96 лв. Покажи в EUR

35 кв.м., РУСЕ
ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2, ет. 1

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Милкана Борисова Македонска
Срок: от 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 22.11.2019 09:00
Публикувана на: 10.10.2019 16:23

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: град Русе, община Русе, област Русе, улица Акад. МИХАИЛ АРНАУДОВ № 2, ет. 1, обект МАГАЗИН, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1325 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет/, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, Брой нива на обекта: 1 /един/, с посочена в документа площ: 34.91 кв.м. /тридесет и четири квадратни метра и деветдесет и един квадратни дециметра/, с прилежащи части: 3.538 % ид.ч. /три цяло петстотин тридесет и осем хилядни процента идеални части/ от сградата, Ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 63427.8.1325.2.5, Под обекта: няма, Над обекта: 63427.8.1325.2.6, Стар идентификатор: 63427.8.1064.8.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда шестдесет и четири, точка, осем, точка, едно/, с описание по нотариален акт за покупко-продажба № 23, том 12, ДВР 4748 от 14.01.2014 г. на службата по вписвания - Русе: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1064.8.1 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула шест четири точка осем точка едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със I Заповед РД-18-91/15.12.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК. с адрес за имота: гр. Русе, общ. Pvce, обл. Русе, ул. „акад. Михаил Арнаудов” №2 /две/, ет. 1 /едно/, обект: Магазин № 1 /едно/, като самостоятелния обект се намира в сграда № 8 /осем/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1064 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула шест четири/, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /един/, с площ по документи: 34.91 кв.м. /тридесет и четири квадратни метра и деветдесет и един квадратни дециметра/, с прилежащи части 3,538 % ид.ч. /три процента и петстотин тридесет и осем хилядни от процента/ от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 63427.8.1064.8.5, под обекта: няма, над обекта:63427.8.1064.8.6

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Милкана Борисова Македонска
Служебен номер: 831
Телефон: 082 - 828839, 0892260747
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Борисова No23, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Милкана Борисова Македонска

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3744
  • Продажба на МПС: 246
  • Продажба на имущество: 273