Заведение

Начална цена: 81583.00 лв. Покажи в EUR

119 кв.м., Банско

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Александър Борисов Цанковски
Срок: от 14.10.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 15.11.2019 13:00
Публикувана на: 10.10.2019 16:26

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

4). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.11.97.2.22, представляващ: За спортна и развлекателна дейност, с площ от 119,05кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.97, в сграда: 02676.11.97.2, по кадастралната карта на гр. Банско. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.97.2.21, Под обекта: няма, Над обекта: 02676.11.97.2.25; 02676.11.97.2.24; 02676.11.97.2.23, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото. Адрес на имота: гр. Банско, м. Грамадето, ул. „Кралев двор“, №4, ет.-1 Описание по стар идентификатор: НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ За спортна и развлекателна дейност с площ от 119.05кв.м., находящ се в СУТЕРЕНА в секция А, разположен на кота -3,24м, със застроена площ от 324,06кв.м., състоящ се от: подземен паркинг с 4 паркоместа с обща площ от 196,92кв.м., друг нежилищен обект /фитнес зала и сауна, заедно с прилежащите им предверия, съблекални и бани с тоалетни/ с обща площ от 139,36 кв.м. и технически помещения, обслужващи сградата, представляваща ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ – Секция „А“, за която има издаден Констативен акт – Образец №15 на 24.08.2007г. с обща застроена площ на сградата от 300,77 кв.м. и с обща разгъната застроена площ от 1 269,35 кв.м., която сграда е изградена на основание Разрешение за строеж №49/09.03.2006г., издадено от Главния архитект на Община Банско и Инвестиционни проекти, одобрени на 01.03.2006г. от Главния архитект на Община Банско, в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен №011024, находящ се в землището на гр. Банско, местност „Грамадето“, Община Банско, Област Благоевград, целият с площ от 696кв.м., при граници на имота съгласно документ за собственост: земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот с планоснимачен №011023 и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ. Начална цена 81 583лв./осемдесет и една хиляди петстотин осемдесет и три лева./ Забележка: Гореописаните обекти са изградени в жилищна сграда едно и жилищна сграда две, изградени на сключено застрояване и представляващи четириетажни масивни сгради с покрив масивна конструкция със стоманобетонни, греди колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. За сградите има издадено Разрешение за ползване № СТ-12-21 от 14.01.2009г. Покривът е скатен с керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация, на първо ниво – облицовка с камък а останалата част – частично дървена обшивка, частично минерална мазилка. Същите се намират в широк център на гр. Банско в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Сградите се намират в непосредствена близост през улица с хотел ТАМПЛИЕР.

ЧСИ

Име: Александър Борисов Цанковски
Служебен номер: 701
Телефон: 073 - 831138
E-mail: [email protected]
Адрес: Благоевград, ул."Христо Татарчев"№38, вх.А, ет.1, ап.1А
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://tsankovski.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Александър Борисов Цанковски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3658
  • Продажба на МПС: 243
  • Продажба на имущество: 276