Заведение

Начална цена: 212992.56 лв. Покажи в EUR

297 кв.м., РУСЕ
ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2, ет. 1

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Милкана Борисова Македонска
Срок: от 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 22.11.2019 09:00
Публикувана на: 10.10.2019 16:30

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1325.2.5 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет, точка, две, точка, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: град Русе, община Русе, област Русе, ул. Акад. МИХАИЛ АРНАУДОВ № 2, ет. 1, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1325 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда триста двадесет и пет/, с предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 296.89 кв.м. /двеста деветдесет и шест квадратни метра и осемдесет и девет квадратни дециметра/, с прилежащи части: 30.144 % ид.ч. /тридесет цяло сто четиридесет и четири хилядни процента идеални части/ от сградата, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.8.1325.2.1, 63427.8.1325.2.2, 63427.8.1325.2.3, 63427.8.1325.2.14, 63427.8.1325.2.15, Под обекта: няма, Над обекта: 63427.8.1325.2.6, 63427.8.1325.2.13, 63427.8.1325.2.14, 63427.8.1325.2.12, 63427.8.1325.2.11, 63427.8.1325.2.10, 63427.8.1325.2.9, 63427.8.1325.2.8, 63427.8.1325.2.7, Стар идентификатор: 63427.8.1064.8.5 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда шестдесет и четири, точка, осем, точка, пет/, с описание по нотариален акт за покупко-продажба № 23, том 12, ДВР 4748 от 14.01.2014 г. на службата по вписвания - Русе: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.8.1064.8.5 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула шест четири точка осем точка пет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес за имота: гр. Русе, общ. Русе, обл. Pусе, ул. Акад. Михаил Арнаудов № 2 /две/, ет. 1 /едно/, като самостоятелния обет се намира в сграда № 8 /осем/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1064 /шест три четири две седем точка осем точка едно нула шест четири/, с предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене, брой нива на обекта: 1 /един/, с площ по документи: 296.89 кв.м. /двеста деветдесет и шест квадратни метра и осемдесет и девет квадратни дециметра/, с прилежащи части: 30,144% /тридесет процента и сто четиридесет и четири хилядни от процента/ ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, при сьседни самостоятелни обекти: на съшия етаж: 63427.8.1064.8.1, 63427.8.1064.8.2, 63427.8.1064.8.3, 63427.8.1064.8.14, 63427.8.1064.8.15, под обекта: няма, над обекта: 63427.8.1064.8.6, 63427.8.1064.8.13, 63427.8.1064.8.14, 63427.8.1064.8.12, 63427.8.1064.8.11, 63427.8.1064.8.10, 63427.8.1064.8.9, 63427.8.1064.8.8, 63428.8.1064.8.7

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Милкана Борисова Македонска
Служебен номер: 831
Телефон: 082 - 828839, 0892260747
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Борисова No23, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Милкана Борисова Македонска

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3523
  • Продажба на МПС: 240
  • Продажба на имущество: 303