Земеделска земя

Начална цена: 30321.00 лв. Покажи в EUR

5744 кв.м., БУРГАС
гр. Бургас, местност "Герена"

Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
ЧСИ: Иванка Недялкова Миндова
Срок: от 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 12.11.2019 10:00
Публикувана на: 10.10.2019 18:26

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.2.628 (седем хиляди седемдесет и девет, точка, две, точка, шестстотин двадесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в землището на гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, в местността „ГЕРЕНА“, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, целият имот с площ от 5744 (пет хиляди седемстотин четиридесет и четири) кв.м, с адрес на поземления имот: гр. Бургас, п.к. 8000, местност „Герена“, при съседи: 07079.2.627, 07079.2.455, 07079.2.635 и 07079.2.629, който недвижим имот по предходно описание по документ за собственост представлява пасище, мера от 5.743 (пет цяло седемстотин четиридесет и три хилядни) дка, десета категория, в местността „Герена“, бивш имот № 031004 (тридесет и една хиляди и четири) по плана за земеразделяне на гр. Бургас

ЧСИ

Име: Иванка Недялкова Миндова
Служебен номер: 704
Телефон: 056 810185
E-mail: [email protected]
Адрес: Бургас, ул."Хан Крум" №3, ет.3
Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
Уеб сайт: http://www.ivankamindova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Иванка Недялкова Миндова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3846
  • Продажба на МПС: 253
  • Продажба на имущество: 324