Къща

Начална цена: 53161.20 лв. Покажи в EUR

78 кв.м., Долни Пасарел
с. Долни Пасарел, район Панчарево, ул. Трепетлика №1

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Виолета Димитрова Матова
Срок: от 11.10.2019 до 11.11.2019
Обявяване на: 12.11.2019 10:30
Публикувана на: 10.10.2019 22:08

Сканирано обявление:

Виж на картата

Описание

ЖИЛИЩНА СГРАДА, с идентификатор № 22472.7301.192.1/двадесет и две хиляди четиристотин седемдесет идве точка седем хиляди триста и едно точка сто деветдесет и две точка едно/, съгласно Скица на сграда №15-522163/25.10.2016г. на СГКК-София, по кадастралната карта и кадастралните регистри на Столична община, село Долни Пасарел, одобрени със Заповед РД- 18-20/06.02.2012г.на Изпълнителен директор на АГКК, находяща се в село Долни Пасарел, район Панчарево, ул. Трепетлика №1, сградата е разположена в недвижим имот с идентификатор №22472.7301.192, със застроена площ на сградата от 78 кв.м.; брой етажи - 2/два/, предназначение - жилищна сграда- еднофамилна, стар идентификатор - няма, номер по предходен план - няма; заедно с ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №22472.7301.192 /двадесет и две хиляди четиристотин седемдесет и две точка седем хиляди триста и едно точка сто деветдесет и две/, съгласно Скица на поземлен имот №15-522158/25.10.2016 на СГКК-София по кадастрална карта и кадастралните регистри на Столична община, село Долни Пасарел, одобрен със Заповед РД-18-20/06.02.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в село Долни Пасарел, район Панчарево, ул. Трепетлика №1, с площ 469 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), стар идентификатор - няма, номер по предходен план: 192, квартал 21, парцел IV, съседи: 22472.7301.193; 22472.7301.186; 22472.7301.959; 22472.7301.191, които съгласно акт за собственост представлява: ЕДНОЕТАЖНАЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в село Долни Пасарел, район „Панчарево“, ул. „Трепетлика“ №1/едно/, с площ 60 /шестдесет/кв.м., състояща се от две стаи, кухня, баня с тоалетна, антре и мазе, заедно с ДВОРНО МЯСТО върху което е построена сградата, цялото с площ 480 /четиристотин и осемдесет/ кв.м., съставляващо урегулиран поземлен имот IV-192 /четвърти за имот планоснимачен номер сто деветдесет и две/, в квартал №21 /двадесет и едно/, по плана на град София, местност с. Долни Пасарел, при съседи, съгласно документ за собственост: Андрей Владов Зарев, Сандо Рангелов Панев, Трайко Димитров Станилов и улица, а съгласно приложена скица: УПИ V-193, УПИ VI-191, УПИ III-

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Интернет
  • Кабелна телевизия
  • Регулация

ЧСИ

Име: Виолета Димитрова Матова
Служебен номер: 860
Телефон: 02 - 9899569
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. Христо Белчев №7 ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Виолета Димитрова Матова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3846
  • Продажба на МПС: 253
  • Продажба на имущество: 324