Земеделска земя

Начална цена: 952.00 лв. Покажи в EUR

5752 кв.м., Пресяка
село Пресяка, Община Ловеч, местност „АДРАШАН”

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 29.10.2019 до 29.11.2019
Обявяване на: 02.12.2019 14:00
Публикувана на: 11.10.2019 16:00

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58308.71.8 (петдесет и осем хиляди триста и осем, точка, седемдесет и едно, точка, осем) по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пресяка, Община Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-41/18.03.2008г. на Изп. Директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот село Пресяка, Община Ловеч, местност „АДРАШАН” с площ от 5752 кв.м. (пет хиляди седемстотин петдесет и два квадратни метра), с трайно предназначение на територията: ЗЕМЕДЕЛСКА, начин на трайно ползване: ЛИВАДА, шеста категория, стар идентификатор:няма, номер по предходен план:няма, при съседи: имоти № 58308.71.9; 58308.71.11; 58308.71.2; 58308.71.7; 58308.71.144.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 531/16

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Toни Тодоров, тел. 0879 634 661,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3627
  • Продажба на МПС: 206
  • Продажба на имущество: 262