Паркомясто

Начална цена: 5476.40 лв. Покажи в EUR

13 кв.м., ВАРНА

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Христо Василев Георгиев
Срок: от 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 22.11.2019 09:40
Публикувана на: 14.10.2019 07:31

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ идеални части от ПАРКОМЯСТО № 5 с площ от 12,60 кв.м. при граници на паркомястото: двор, паркомясто № 4, ограда и паркомясто № 6, заедно с прилежащата му част от правото на строеж върху поземления имот в който се намира, а именно: ПИ с идентификатор 10135.2564.58 /едно нула едно три пет точка две пет шест четири точка пет осем/ с площ по скица 6533 /шест хиляди петстотин тридесет и три/ кв.м., а по н.а. 6500 /шест хиляди и петстотин/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, номер по предходен план УПИ № XI-3088 /единадесет тире три хиляди осемдесет и осем/ в квартал 2 /две/ по плана на вилна зона Траката, съседи: 10135.2564.57, 10135.2564.61, 10135.2564.63, 10135.2564.60, 10135.2564.59, 10135.2564.28

ЧСИ

Име: Христо Василев Георгиев
Служебен номер: 892
Телефон: 052/633-197
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, район "Одесос", ул. "Бачо Киро" № 1, ет.1, обект I.1, сграда 1
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://hristogeorgiev.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Христо Василев Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3952
  • Продажба на МПС: 253
  • Продажба на имущество: 294