Магазин

Начална цена: 65120.00 лв. Покажи в EUR

141 кв.м., СЛИВЕН
ул. "Иван Вазов" № 18а, вх.А, ет.1, обект 6

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 20.10.2019 до 20.11.2019
Обявяване на: 21.11.2019 16:15
Публикувана на: 14.10.2019 09:43

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.531.69.1.6 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и едно точка шестдесет и девет точка едно точка шест/ по кадастралната карта на гр. Сливен, одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на Агенция по кадастъра, с предназначение: за търговска дейност, попадащ в сграда с идентификатор № 67338.531.69.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и едно точка шестдесет и девет точка едно/, построена в поземлен имот с идентификатор № 67338.531.69 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и едно точка шестдесет и девет/, с адрес на самостоятелния обект: гр. Сливен, ул. "Иван Вазов" № 18а /осемнадесет буква "а"/, вход "А", етаж 1 /едно/, обект 6 /шест/, със застроена площ на обекта 141,30 кв.м. /сто четиридесет и едно цяло и тридесет стотни квадратни метра/, разположен на брой етажи 2 /два/, при съседни самостоятелни обекта по кадастрална карта: на същия етаж: имот с идентификатор № 67338.531.69.1.2; имот с идентификатор № 67338.531.69.1.1; имот с идентификатор № 67338.531.69.1.3; имот с идентификатор № 67338.531.69.1.7; под обекта: имот с идентификатор № 67338.531.69.1.6; над обекта: не са описани, ведно с принадлежащите към обекта 4,98% ид.ч. /четири цяло и деветдесет и осем стотни процента идеални части/ от общите части на сградата, ведно с правото на строеж за самостоятелния обект върху терена, образуващ поземлен имот с идентификатор № 67338.531.69, като имотът се индивидуализира съгласно Схема на самостоятелен обект в сграда № 697 от 25.01.2008г. на Служба по кадастъра - Сливен, а съгласно доказателствени актове обектът представлява: Магазин №1 /едно/ с обща застроена площ от 141,30 кв.м. /сто четиридесет и едно цяло и тридесет стотни квадратни метра/, като 91,40 кв.м. /деветдесет и едно цяло и четиридесет стотни квадратни метра/ на първо партерно ниво и 49,90 кв.м. /четиридесет и девет цяло и деветдесет стотни квадратни метра/ на сутеренно ниво, състоящ се от търговска зала и складово помещение, при граници: на изток - външен зид, запад - гаражи №№№ 1 /едно/, 2 /две/ и 3 /три/ към вход "А" и коридор, север - външен зид, коридор и складово помещение № 5 /пет/, юг - магазин № 2 /две/ и складово помещение № 6 /шест/.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3952
  • Продажба на МПС: 253
  • Продажба на имущество: 294